Moj pametni dom i Moj pametni dom bilo gdje

Nove atraktivne usluge BH Telecoma u ponudi od 15.jula

 

 

Neka vam kuća uvijek bude na dohvat ruke putem aplikacije na pametnom telefonu ili računaru, uz nove usluge BH Telecoma, Moj pametni dom i Moj pametni dom bilo gdje! 

Usluge pametni dom BH Telecoma omogućuju korisnicima povezivanje i upravljanje uređajima putem aplikacije proizvođača opreme, a za njihovo korištenje je neophodan pristup internetu. Usluga Moj pametni dom omogućena je postojećim  i novim korisnicima BH Telecoma koji će uslugu koristiti putem fiksnog pristupa  internetu, dok je usluga Moj pametni dom bilo gdje  namijenjena korisnicima koji će uslugu koristiti na udaljenoj lokaciji i pristupati joj putem mobilne mreže BH Telecoma. Uz usluge  je predviđeno da korisnik od BH Telecoma može kupiti početni set uređaja/opreme, potrebnih za funkcioniranje ovih servisa. Naplata uređaja se vrši prema uslovima komisione saradnje BH Telecoma i firmi partnera – dobavljača opreme/uređaja.

Korisniku bilo koje od ovih usluga je omogućeno da svaki od kupljenih paketa opreme, u zavisnosti od potreba, dopunjuju pojedinačnim uređajima iz trenutne ponude BH Telecoma, odnosno ponude firmi partnera, kako bi se omogućile različite funkcije: upravljanje različitim vrstama senzora koji detektuju pokret, upravljanje i kontrolisanje otvaranja vrata i prozora, detaljan nadzor nad energijom u pametnoj kući (grijanje/hlađanje), upravljanje unutarnjom, vanjskom i dekorativnom rasvjetom, funkcijama povećanja sigurnosti (alarmi, simulacija prisutnosti, upozorenja), itd. 

 

Pregled ponude uređaja možete pogledati ovdje.

 

Moj pametni dom je dodatna usluga na koju se mogu pretplatiti svi zainteresirani korisnici usluga BH Telecoma sa fiksnim pristupom Internetu, tj. korisnici MojaTV Net i Moja TV Full paketa, kao i korisnici svih xDSL internet tarifnih paketa BH Telecoma – fizička lica/rezidencijalni korisnici. Moj pametni dom bilo gdje je u ponudi BH Telecoma osnovna usluga, koja je namijenjena novim i postojećim korisnicima koji imaju potrebu za nadzorom i kontrolom pristupa svojim objektima na udaljenoj lokaciji, gdje će se za pristup i funkcioniranje uređaja koristiti mobilna mreža BH Telecoma. 

Nova dodatna usluga Moj pametni dom

 • za pretplatnike xDSL paketa – kategorija fizičnih lica i
 • za rezidencijalne korisnike MojaTV paketa koji sadrže internet komponentu (Moja TV Full i Moja TV Net paketi)

Pristup usluzi 1 KM, mjesečna pretplata 3,95 KM.

Ostali uslovi:

 • Starter kit podrazumijeva određeni minimalni set uređaja potrebnih za realizaciju ove usluge iz Partnerske ponude terminalne opreme.
 • Aktivirana dodatna usluga Moj pametni dom je uslov za kupovinu starter kit-a i drugih uređaja namijenjenih za Moj pametni dom iz Partnerske ponude terminalne opreme.
 • Nakon kupovine starter kita, pretplatnik ima mogućnost da naknadno kupuje dodatne uređaje koje su namijenjene za Moj pametni dom, a u skladu sa pravilima iz Partnerske ponude terminalne opreme.
 • U slučaju da pretplatnik nema obavezno trajanje na osnovnoj usluzi, pored mogućnosti kupovine na rate starter kit-a za Moj pametni dom, pretplatniku će se dodijeliti i popust na osnovnoj usluzi (u skladu sa pravilima iz Partnerske ponude terminalne opreme)
 • U slučaju postojanja obaveznog trajanja na osnovnoj usluzi po bilo kojem osnovu koji je nastao prije aktivacije ove dodatne usluge, pretplatniku će se omogućiti samo kupovina na rate starter kit-a za Moj pametni dom, a bez popusta na osnovnoj usluzi.
 • Svako obavezno trajanje ugovornog odnosa po osnovu kupovine starter kit-a i/ili drugih uređaja za Moj pametni dom se posmatra odvojeno, te se na svako pojedinačno primjenjuju pravila iz ove Napomene.
 • Korištenje dodatne usluge Moj pametni dom, u toku obaveznog trajanja po osnovu kupovine starter kit-a i/ili drugih uređaja namijenjenih za Moj pametni dom, je obavezno, a u slučaju da pretplatnik, na zahtjev ili svojom krivicom, prestane koristiti dodatnu uslugu Moj pametni dom ili osnovnu uslugu od iste u toku navedenog obaveznog trajanja, obavezan je da jednokratno plati sve eventualno dodijeljene popuste na osnovnoj usluzi te da jednokratno plati sve preostale rate za kupljene uređaje, kao i da plati sve ostale obaveze u skladu sa Cjenovnikom BH Telecoma.     
 • Nakon prestanka obaveznog trajanja po osnovu kupovine starter kit-a i/ili drugih uređaja namijenjenih za Moj pametni dom, dodatna usluga Moj pametni dom ostaje aktivna i naplaćuje se u skladu za tada važećim Cjenovnikom BH Telecoma
 • Priključak je jedinstven za jednu lokaciju, tako da ukoliko pretplatnik želi uslugu na dvije ili više lokacija potrebno je da posebno ugovori osnovnu i dodatnu uslugu za svaku pojedinačnu lokaciju.

Nova osnovna usluga Moj pametni dom bilo gdje

 • za nove i postojeće korisnike BH Telecoma, pravna i fizička lica (aktivacija usluge uz zaključenje ugovora sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca)

Pristup usluzi 1 KM, mjesečna pretplata 14,95 KM.

Ostali uslovi:

Korištenje usluge Moj pametni dom bilo gdje uključuje:

 • SIM karticu sa uključenih 4 GB mobilnog internet saobraćaja (upload i download) koje pretplatnik može koristiti po maksimalnoj mogućoj propusnoj brzini, nakon kojih mobilni internet koristi neograničeno, bez dodatnih troškova, po smanjenim propusnim brzinama do 64 kbps (upload i download)
 • besplatno korištenje wireless gateway box-a/router-a (terminalni uređaj sa ethernet portovima za pristup mobilnoj mreži BH Telecoma)
 • Prilikom aktivacije usluge Moj pametni dom bilo gdje, pretplatnik ima obavezu da kupi starter kit i/ili druge uređaje namijenjene za Moj pametni dom bilo gdje a u skladu sa pravilima iz Partnerske ponude terminalne opreme.
 • Nakon kupovine starter kita, pretplatnik ima mogućnost da naknadno kupuje dodatne uređaje koje su namijenjene za Moj pametni dom bilo gdje, a u skladu sa pravilima iz Partnerske ponude terminalne opreme.
 • Starter kit podrazumijeva određeni minimalni set uređaja potrebnih za realizaciju ove usluge, a prema pravilima iz Partnerske ponude terminalne opreme.
 • Nakon isteka obaveznog trajanja od 24 mjeseca po osnovu usluge Moj pametni dom bilo gdje, pretplatnik nastavlja besplatno koristiti wireless gateway box-a/router-a, ali isti ostaje u vlasništvu BH Telecoma te ga je pretplatnik obavezan vratiti BH Telecomu u slučaju prestanka ugovora za Moj pametni dom bilo gdje. 
 • U slučaju da pretplatnik, na zahtjev ili svojom krivicom, prestane koristiti uslugu Moj pametni dom bilo gdje u toku obaveznog trajanja po bilo kojem osnovu, obavezan je da jednokratno plati ukupni iznos dodijeljenih benefita besplatnog korištenja wireless gateway box-a/router-a (koji će se izračunati na način da se broj korištenih mjeseci ove usluge pomnoži sa iznosom iz nomenklaturnog broja 3.4.5.1.), te da jednokratno plati sve preostale rate za kupljene uređaje, kao i da plati sve ostale obaveze u skladu sa Cjenovnikom BH Telecoma.
 • Mobilni internet uključen u mjesečnu naknadu pretplatnik može koristiti po maksimalno mogućoj brzini u mreži BH Telecoma, koja ovisi o lokaciji, raspoloživosti mreže, korištenoj pristupnoj tehnologiji i terminalnoj opremi pretplatnika.
 • Po iskorištenju količine mobilnog interneta uključene u paket, pretplatnik može koristiti dodatne pakete za neograničeni mobilni internet i opcije za jednokratni dokup mobilnog Interneta, po uslovima i cijenama iz nomenklaturnog broja 1.2.1.4. Cjenovnika BH Telecoma. 

 

 

 

15.07.2019