Obavijest o izmjenama Cjenovnika u dijelu koji se odnosi na Toptim uslugu

Povećanje količine uključenog mobilnog internet saobraćaja u Toptim paketima

Od 1.septembra 2019. godine će doći do izmjene ponude u dijelu mobilnog internet saobraćaja u Toptim paketima, koja podrazumijeva povećanje količine uključenog mobilnog internet saobraćaja u:

 

•           osnovnim Toptim paketima – Tim, Comfort Single, Comfort Group

•           dodatnim Toptim tarifnim paketima

•           Comfort Group priključcima koji nisu uključeni u zajednički (Shared Pool) mod potrošnje mobilnog intenet saobraćaja.

 

Vrše se sljedeće izmjene i dopune:

 

·         U okviru usluge „Pretplata za mobilne članove mijenja se tačka a) i sada glasi:

 

„a) U pretplatu postpaid mobilnih članova Tim paketa uključen je neograničeni mobilni internet unutar mobilne mreže BH Telecoma na fer osnovi: 2 GB (download/upload) mobilnog interneta po maksimalnoj mogućoj brzini prijenosa podataka, te nakon toga nastavak korištenja po maksimalnoj brzini od 128 kbps.“

 

·         U okviru usluge „Naknada za korištenje Toptim tarifnih paketa“, u pripadajućoj Napomeni) mijenja se tačka f) i glasi :

 

„f) U mjesečnu naknadu za korištenje Toptim tarifnih paketa uključen je neograničeni mobilni internet unutar mobilne mreže BH Telecoma na fer osnovi: određena količina mobilnog interneta po maksimalnoj mogućoj brzini prijenosa podataka, te nakon toga nastavak korištenja po maksimalnoj brzini od 128 kbps, kako slijedi:

-  tarifni paket Toptim 15: 3 GB (download/upload),

-  tarifni paket Toptim 30: 14 GB (download/upload),

-  tarifni paket Toptim 50: 40 GB (download/upload),

-  tarifni paket Toptim 100: 70 GB (download/upload).“

 

·         U okviru usluge  „Pretplata za mobilni priključak“, u pripadajućoj Napomeni mijenja se tačka d) i glasi :

 

„d) U pretplatu mobilnih postpaid članova Toptim Comfort Single paketa je uključen neograničeni mobilni internet unutar mobilne mreže BH Telecoma: 6 GB (download/upload) mobilnog interneta po maksimalnoj mogućoj brzini prijenosa podataka, te nakon toga nastavak korištenja po maksimalnoj brzini od 128 kbps.“

 

 

·         Nomenklaturni broj 3.1.5.2. „TopTim Comfort Group“, mijenja se i glasi:

 

 

NAZIV USLUGE

Cijena sa

PDV-om u KM

TopTim Comfort Group

 

TopTim Comfort Group – Paket 1:

·         Maksimalan broj postpaid mobilnih članova u grupi: 3

·         Uključen mobilni internet za grupnu potrošnju (Shared pool): 10 GB (download/upload)

93,60

TopTim Comfort Group – Paket 2:

·         Maksimalan broj postpaid mobilnih članova u grupi: 5

·         Uključen mobilni internet za grupnu potrošnju (Shared pool): 16 GB (download/upload)

152,10

TopTim Comfort Group – Paket 3:

·         Maksimalan broj postpaid mobilnih članova u grupi: 10

·         Uključen mobilni internet za grupnu potrošnju (Shared pool): 30 GB (download/upload)

292,50

TopTim Comfort Group – Paket 4:

·         Maksimalan broj postpaid mobilnih članova u grupi: 15

·         Uključen mobilni internet za grupnu potrošnju (Shared pool): 50 GB (download/upload)

421,20

TopTim Comfort Group – Paket 5:

·         Maksimalan broj postpaid mobilnih članova u grupi: 30

·         Uključen mobilni internet za grupnu potrošnju (Shared pool): 100 GB (download/upload)

702,00

TopTim Comfort Group – Paket 6

·         Maksimalan broj postpaid mobilnih članova u grupi: 55

·         Uključen mobilni internet za grupnu potrošnju (Shared pool): 170 GB (download/upload)

1.170,00

TopTim Comfort Group – Paket 7

·         Maksimalan broj postpaid mobilnih članova u grupi: 85

·         Uključen mobilni internet za grupnu potrošnju (Shared pool): 250 GB (download/upload)

1.755,00

TopTim Comfort Group – Paket 8

·         Maksimalan broj postpaid mobilnih članova u grupi: 120

·         Uključen mobilni internet za grupnu potrošnju (Shared pool): 350 GB (download/upload)

2.340,00

Napomena:

a)    Pretplatniku Comfort Group paketa omogućeno je da definiše jedan ili više mobilnih brojeva koji mogu putem SMS-a vršiti jednokratni dokup Shared pool paketa za cijelu Toptim grupu. Uslov za dodjelu mogućnosti jednokratnog dokupa putem SMS-a je da je za taj broj prethodno aktivirana Shared pool opcija.

b)    Jednokratni dokup interneta uključuje 2 GB mobilnog internet saobraćaja (download/upload).

Shared pool Net paketi:

a)    Shared pool Net -  Paket 1

b)    Shared pool Net -  Paket 2

c)    Shared pool Net -  Paket 3

 

10,00

40,00

120,00

Napomena:

Shared Net Pool paketi omogućavaju mjesečni zakup mobilnog interneta i uključuju:

a)    Shared pool Net -  Paket 1: 5 GB (download/upload)

b)    Shared pool Net -  Paket 2: 30 GB (download/upload)

c)    Shared pool Net -  Paket 3: 100 GB (download/upload).

 

Mobilni postpaid članovi koji nisu uključeni u Shared pool  za korištenje mobilnog interneta, mogu također neograničeno koristiti mobilni internet unutar mobilne mreže BH Telecoma, na fer osnovi: 2 GB (download/upload) mobilnog interneta po maksimalnoj mogućoj brzini prijenosa podataka, te nakon toga nastavak korištenja po maksimalnoj brzini od 128 kbps.“

 

01.08.2019